یکی از چهار مولفه جهان فیزیک، اتصالات (Joints) است. در جهان فیزیک، انواع اتصالات وجود دارد که یکی از آنها اتصال چرخنده و یا Wheel Joint است.

این نوع اتصال همان طور که از اسمش معلوم است، جسمی را به جسم دیگر متصل می کند ولی به آن اجازه چرخیدن می دهد. برای مثال، اگر بخواهیم یک ماشین بسازیم باید تایر آن را به بدنه اتصال دهیم. برای این کار ما باید از اتصال چرخنده و یا Wheel استفاده کنیم تا به ما این امکان را بدهد که در کنار اتصال تایر به بدنه اجازه چرخش هم به تایر بدهیم.

تابع ساخت اتصال wheel :

physics_joint_wheel_create(inst1, inst2, anchor_x, anchor_y, axis_x, axis_y, enableMotor, max_motor_torque, motor_speed, freq_hz, damping_ratio, col)

از این تابع برای ساخت اتصال بین یک چرخ و یک جسم دیگر استفاده می شود. شما می توانید از این تابع برای ساخت تایر اتومبیل، تایر دوچرخه یا هر چیزی که باید به یک جسم دیگر متصل باشد و بچرخد استفاده کنید.

پارامتر های اول و دوم دو جسمی هستند که به هم متصل می شوند.

پارامتر های سوم و چهارم جایی است که به هم متصل می شوند.

اگر شما پارامتر های پنجم و ششم را 0 و 0 بدهید دو آبجکت به هم متصل نمی شوند. اگر می خواهید object متصل شده در هر دو محور x , y حرکت کند، این دو مقدار را 1 و 1 بگذارید.

سه پارامتر بعدی هم به ترتیب فعال کردن موتور برای اعمال نیروی گشتاور (false or true) ، آخرین حد نیروی گشتاور و سرعت نیروی گشتاور است. نیروی گشتاور باعث می شود که یک آبجکت دور خودش یا دور اتصالی که در آن است بچرخد. توجه کنید که اگر شما موتور برای اعمال نیروی گشتاور را قطع کنید، باز هم می توانید با توابعی نظیر physics_apply_torque به Object نیروی گشتاور وارد کنید.

پارامتر بعدی هم میزان نوسان اتصال است و پارامتر بعدی هم میزان میرایی ای است که به دو جسم وارد می شود.

پارامتر بعدی هم مشخص می کند که این دو جسم به هم برخورد کنند یا نه. (false or true)

این تابع برای بازی های فیزیکی بسیار کاربردی است. برای مثال ساخت تایر و چرخدنده به کمک این تابع راحت تر است.