برای ذخیره اطلاعات کاربر در هر زبان برنامه نویسی، باید آن اطلاعات را در جایی ذخیره کنید. حال چه در خود کامپیوتر در فایلی باشد و چه در سرور.

در پایتون شما هر دو کار را می توانید بکنید. اما برای بیشتر برنامه ها نیازی به سرور نیست و همان فایل های داخل کاپیوتر کافی است. کار با این فایل ها در پایتون بسیار آسان است که با خواندن این مطلب آن را یاد می گیرید...

برای ذخیره اطلاعات کاربر در هر زبان برنامه نویسی، باید آن اطلاعات را در جایی ذخیره کنید. حال چه در خود کامپیوتر در فایلی باشد و چه در سرور.

در پایتون شما هر دو کار را می توانید بکنید. اما برای بیشتر برنامه ها نیازی به سرور نیست و همان فایل های داخل کاپیوتر کافی است. کار با این فایل ها در پایتون بسیار آسان است که با خواندن این مطلب آن را یاد می گیرید.

ابتدا باید فایل را برای خواندن و نوشتن آماده و یا باز مرد. برای باز کردن یک فایل باید از تابع open استفاده کنید:

file=open(file_name,mode)

پارامترها:

file_name: این آرگومان نام فایل یا به عبارتی آدرس فایلی که قرار است روی آن کار کنید را می گیرد.

mode: این آرگومان وضعیت فایل (خواندن, نوشتن و...) را تایین می کند. با آرگومان های زیر می توانید این پارامتر را مقدار دهی کنید:

r: برای خواندن از فایل استفاده می شود.

w: برای نوشتن در فایل استفاده می شود. اگر فایل وجود نداشته باشد، فایلی با همان نام می سازد و اگر وجود داشته باشد تمام محتویات آن را پاک می کند.

بعد از مقدار دهی پارامتر ها باید از دو متد زیر برای خواندن یا نوشتن استفاده کنید:

file.read: برای خواندن فایل استفاده می شود و بر حسب مقدار سایز (بایت) داده شده، تعداد مشخصی کارکتر از فایل را باز می گرداند. مقدار دهی به این فایل الزامی نیست و در صورت مقدار دهی نکردن تمام کاراکتر ها را باز می گردناند.

file.write: برای نوشتن در فایل استفاده می شود و مقدار گرفته شده (str) را درون فایل می نویسد.

توجه کنید برای اعمال تغییرات روی فایل باید با استفاده از متد close استفاده کنید.

مثال:

file=open('my file','w')

file.write('1,2,3,4,5')

file.close()

file=open('my file','r')

print(file.read()) 

خروجی:

1,2,3,4,5