file_text_open_read(fname)

این تابع فایل را برای خواندن متن آماده می کند. شما باید برای استفاده از این تابع آن را در متغیری قرار دهید. شما باید به این تابع آدرس فایل را بدهید. آدرس باید ه صورت string باشد (بین "و")

اگر فایل متنی که آدرس آن را داده اید وجود نداشته باشد این تابع مقدار (1-)  و اگر وجود داشته باشد مقدار (1) را باز می گرداند.

file_text_open_write(fname)

این تابع فایل را برای نوشتن متن آماده می کند و تمام متنی که قبلا در آن بوده است را پاک می کند. شما باید برای استفاده از این تابع آن را در متغیری قرار دهید. آدرس باید ه صورت string باشد (بین "و"). شما می توانید به این تابع آدرس فایل را بدهید. اگر فایل متنی که آدرس آن را داده اید وجود نداشته باشد این تابع مقدار (1-)  و اگر وجود داشته باشد مقدار (1) را باز می گرداند.

شما می توانید فقط نام و فرمت آن را بدهید؛ مانند (gml.txt). اگر این کار را بکنید game maker یک فایل text با نام داده شده در مسیر خودش می سازد.

file_text_open_append(fname)

این تابع هم مانند تابع قبلی است با این تفاوت که متنی را که قبلا در فایل text بوده است را پاک نمی کند و متن جدید را در دنباله آن می نویسد.

file_text_read_real(file)

این تابع فقط اولین کلمه را می خواند. اگر اولین کلمه از نوع عددی باشد همان عدد را به ما بر می گرداند. ولی اگر از نوع متنی باشد مقدار صفر را به ما بر می گرداند. شما باید در ورودی این تابع نام متغیری را که فایل را در آن آماده کرده اید قرار دهید.

file_text_read_string(file)

این تابع متن داخل فایل را به ما بر می گرداند. شما باید در ورودی این تابع نام متغیری را که فایل را در آن آماده کرده اید قرار دهید.

file_text_readln(file)

این تابع برای خواندن به خط بعدی می رود. دو تابع قبلی فقط خط اول را می خواندند و برای خواندن خط بعدی باید از این تابع استفاده کنیم.

file_text_eoln(file)

این تابع چک می کند که آیا در خطی که هست چیزی نوشته شده است. اگر نوشته شده بود مقدار 0 و اگر چیزی در فایل text نوشته نشده بود مقدار 1 را به ما باز می گرداند. برای رفتن به خط بعدی باید از تابع بالایی استفاده کرد.

file_text_eof(file)

این تابع چک می کند که آیا در کل فایل text چیزی نوشته شده است. اگر نوشته شده بود مقدار 0 و اگر چیزی در فایل text نوشته نشده بود مقدار 1 را به ما باز می گرداند.

file_text_write_real(file,val)

این تابع مقدار عددی را در فایل text می نویسد. این تابع از ما دو ورودی می گیرد. یکی متغیری که فایل را در آن برای نوشتن باز کرده ایم (file) و یکی مقدار عددی (val). این کلمه مخفف value است و آن را نباید آن را به صورت string بنویسیم.

file_text_write_string(file,str)

این تابع متنی را درون فایل text می نویسد. این تابع از ما دو ورودی می گیرد. یکی متغیری که فایل را در آن برای نوشتن باز کرده ایم (file) و یکی مقدار رشته ای یا متن (str). این کلمه مخفف string است و آن را باید به صورت string بنویسیم. شما می توانید در اینجا نام متغیری را هم بدهید.

file_text_writeln(file)

این تابع برای نوشتن به خط بعدی می رود. دو تابع قبلی فقط خط اول را می خواندند و برای خواندن خط بعدی باید از این تابع استفاده کنیم.

file_text_close(File you've opened)

این تابع فایل text را می بندد. شما باید همیشه آخر کار فایل مورد نظر خود را ببندید. در ورودی این تابع باید نام متغیری را که فایل در آن باز شده است را قرار دهید.

دانلود سورس آموزشی (نوشتن و خواندن):

دانلود فایل

لینک دانلود: text_file.rar

آموزش نوشتن متن در یک فایل text

رفع ارور .File is not opened for reading

ذخیره کردن یک فایل text در گیم میکر

شما با استفاده از فایل های ini هم می توانید اطلاعات کاربر را ذخیره کنید. فایل های ini, مخصوص این کار هستند و کم دردسر تر و راحت تر می توان با آن ها کار کرد. اگر می خواهید کار با فایل های ini. را یاد بگیرید به لینک زیر بروید:

کار با فایل های ini. در Game Maker