برای ذخیره اطلاعات در بازی می توان از فایل ها یا سرور استفاده کرد. فایل ها در گیم میکر به چند بخش تقسیم می شوند. فایل های رجیستری، فایل های ini، فایل های bin و فایل های text. در هنگام کار با فایل text در game maker برای بیشتر افراد پیش می آید که همان اول کار با این Error مواجه می شوند:

 .File is not opened for reading

این Error به ما می گوید که فایل text ما برای کار آماده نیست و هنوز باز نشده است. منظور از باز شدن، باز شدن پنجره نیست، بلکه منظور این است که هنوز فایل آماده برای خواندن و یا نوستن نشده است.

اگر می خواهید در فایل text خود چیزی بنویسید و با این ارور موجه شده اید، باید از کد زیر استفاده کنید:

file_text_open_write('address file')

اما اگر می خواهید متن فایل text مورد نظر خود را بخوانید، باید از کد زیر استفاده کنید:

file_text_open_read('address file')

آدرس فایل مورد نظر خود را باید در قسمت address file (سبز رنگ) و درون string ('و') قرار دهید. توجه کنید که فرمت فایل هم باید نوشته شود.

اگر شما در قسمت Address file آدرس فایلی را مانند نمونه بدهید، باید حتما فایلی در مسیر آدرس باشد. اما اگر شما در قسمت Address file فقط نام و فرمت فایل را بدهید (مثال : a.txt) خود game maker فایلی text در هملن جایی که خود بازی هم است می سازد. ولی در این صورت باید حتما بازی را در جایی ذخیره کنید , یا آن را exe. کنید.

برای استفاده از این کد باید آن را درون متغیری قرار دهیم و در کد بعدی که کار اصلی را انجام می دهد به جای آدرس فایل نام متغیر را به آن می دهیم.