امروزه تایپ کردن کاربرد­های زیادی دارد: شبکههای اجتماعی, قرار دادن مطلب در وبلاگ, نوشتن کتاب و... 

ما نیازی برای صحیح تایپ کردن در شبکههای اجتماعی نداریم, ولی برای نوشتن یک مقاله یا حتی قرار دادن یک مطلب در وبلاگ خود، باید به طور صحیح تایپ کنیم.

تایپ کردن صحیح فقط قرار دادن علامتهای نگارشی یا درست نویسی املای واژگان نیست. برای مثال به غلطهای مشخض شده در متن زیر توجه کنید:

غلط:

««وارونگی هوا »(وارونگی گرمایی)به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن برخلاف حالت طبیعی ,با افزایش ارتفاع دما نیز زیاد می‌شود و در این شرایط، درجه حرارت پائین جو کمتر از طبقه فوقانی می‌باشد.در شهرهای بزرگ، وارونگی هوا معمولاً باعث آلودگی هوا می شود.»

صحیح:

««وارونگی هوا» (وارونگی گرمایی) به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن برخلاف حالت طبیعی, با افزایش ارتفاع دما نیز زیاد می‌شود و در این شرایط، درجه حرارت پائین جو کمتر از طبقه فوقانی می‌باشد. در شهرهای بزرگ، وارونگی هوا معمولاً باعث آلودگی هوا می‌شود.» 

همان طور که در متنهای بالا می بینید, مکانهایی که «،» با کلمهی قبلی فاصله دارد یا با کلمهی بعدی فاصله ندارد, غلط محسوب میشوند. به عبارت دیگر علامتهای «,» ، «:» ، «;» ، «...» و... باید به صورت زیر نوشته شوند:

کلمهی قبلی + علامت + فاصله + کلمهی بعدی

علامتهای «["{'<«»>'}']» باید با کلمههای خارجی قبل و بعدشان فاصله داشته باشند, ولی با کلمات داخلی خود نباید فاصله داشته باشند. به عبارت دیگر:

کلمهی خارجی قبلی + فاصله + علامت + کلمات داخلی + علامت + فاصله + کلمهی خارجی بعدی

همچنین در کلماتی مثل «می‌رود» , «می‌خورد» و... باید بین «می» و کلمه ی بعدی به جای فاصله, نیم فاصله قرار گیرد.