شما می توانید برای تمرین کد هایتان را در برنامه notepade بنویسید و ذخیره کنید ؛ سپس آن ها را با یک مرور گر اجرا کنید. 

شما باید تمام تگ ها را درون علامات باز (>) و بسته (<) بگذارید.مثال:<p>.

   1- تگ <p>:

برای نوشتن یک پاراگراف باید از این تگ استفاده کرد.بیشتر تگ ها شامل یک تگ شروع و یک تگ پایان می باشند.برای نوشتن یک تگ پایان باید بعد از علامت باز یک / بگذارید . کاربرد این تگ اینگونه است:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

نوشته ای که بین تگ شروع و تگ پایان است به عنوان پاراگراف نشان داده می شود.

 


  2- تگ <hr>:

برای درج یک خط افقی باید لز این کد استفاده کنید.نوجه کنید که این تگ تُهی است و نیازی به تگ پایان ندارد.روش استفاده این تگ این گونه است:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

هر جایی که این تگ باشد یک خط افقی درج می شود.  شما میتوانید این تگ را در خط دیگری بنویسید یا این تگ را در همان خطی که پاراگراف در آن است بنویسید.


   3- تگ <br>:

برای رفتن به خط بعد شما می توانید از این تگ استفاده کنید . توجه کنید که اگر در کد نویسی یک یا چند فاصله یا enter استفاده کنید مرور گر در هنگام خواندن کد ها چند فاصله را یک فاصله و enter را یک فاصله حساب می کند.این تگ یک تگ تُهی است و کاربرد آن اینگونه است:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

در هر جایی که این تگ استفاده شده است متن به خط بعدی می رود.

|««آموزش تگ های فرمت دهی به متن»»|

نظر دهید.