فیلم در بیشتر بازی ها نقش مهمی دارد. برای مثال برای ابتدای بازی و یا برای توضیحات بخشی از برنامه ما نیاز به فیلم داریم. بیشتر بازی سازان با پخش ویدیو در GameMaker مشکل داشته اند و یا کد آن را نمی دانستند. از این رو آموزشی مختصر دربارۀ توابع پخش ویدیو در گیم میکر آماده کرده ایم.

برای پخش فیلم در game maker می توان از توابعی در گروه splash و یا show استفاده کرد. باید توجه داشته باشید کسانی که از GameMaker: Studio برای بازی سازی استفاده می کنند، نمی توانند از این توابع استفاده نمایند، زیرا توابع splash کاملا در گیم میکر استادیو حذف شده و تابع در گروه show هم حذف شده است. توجه داشته باشید که این توابع در GML منسوخ شده اند ولی می توان از آنها در گیم میکر استفاده کرد.

در گیم میکر می توان فیلم را در خود برنامه اجرا کرد. بدین منظرور می توانید از تابع splash_show_video استفاده کنید. کار با این تابع اینگونه است:

splash_show_video(fname, loop);
splash_show_video(حلقۀ تکرار ,آدرس فایل);

در این تابع دو ورودی قرار می گیرد. ورودی fname آدرس فایل است. شما باید پروژۀ بازی خود را ذخیره کنید و فیلم را در محل ذخیرۀ پروژه قرار دهید. آدرس باید با فرمت و به صورت string نوشته شود. فرمت فیلم شما باید wmv و یا mpg باشد. (wmv پیشنهاد می شود)

در ورودی loop هم باید تکرار ویدیو مشخص شود. برای این کار از false و true استفاده کنید.

splash_show_video("start.wmv", false);

تابع show_video هم می تواند در گیم میکر به شما کمک کند. اما این تابع حتی در توابع منسوخ شده هم وجود ندارد و ورودی های آن نامعلوم است. این تابع دارای 3 ورودی است.

طبق گفته سایت YoYoGames این توابع به دلیل اینکه فقط در ویندوز قابل استفاده هستند و در سیستم عامل ها و Device های دیگر قابل استفاده نیستند منسوخ شده اند.