در بعضی مواقع ما نیاز داریم در برنامه از دستورات خط فرمان و یا cmd استفاده کنیم. با خط فرمان ما می توانیم کار هایی را انجام دهیم که در حالت عادی نمی توان انجام داد. خاموش کردن سیستم، hiden کردن فایل و... کار هایی است که می توان با پایتون به کمک cmd انجام داد.

در ابتدا ما باید فانکشن system را از کتابخانۀ os فراخوانی کنیم. همان طور که می دانید باید از دستورات from و import استفاده کرد.

from os import system

حالا ما می توانیم با system دستورات خط فرمان را اجرا کنیم. به صورت زیر و با استفاده از system، به راحتی فرمان ها را اجرا کنید.

system(Command(str))

در قسمت Command هر فرمانی را که می خواهید اجرا شود را بنویسید.

مثال:

from os import system
system("ping 192.168.1.1")

در مثال بالا ابتدا system ایمپورت شده، سپس با استفاده از آن فرمان ping اجرا می شود.

کد کامل:

from os import system
system(Command(str))