می دانید که فایل های اضافی، باعث اشغال فضای hard disk و RAM کامپیوتر شما می شود. فایل های اضافی سرعت کامپیوتر را می توانند تا حد زیادی کاهش دهند. پس بهتر است که تمام فایل های اضافی را حذف کنید. منظور از فایل های اضافی برنامه هایی نیست که شما از آن ها استفاده نمی کنید، بلکه هرگاه شما از سیستم و یا از مرورگر استفاده می کنید فایل هایی ساخته می شوند که فقط برای همان لحظه مورد نیاز کامپیوتر هستند و بعد ار آن دیگر استفاده ای ندارند.

ابتدا تمام نرم افزار ها و فایل های باز را ببندید و وارد My Computer شوید؛ بر روی درایو C خود راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید.

سپس در تب (کشو) General، در قسمت Capacity گزینه Disk Cleanup را انتخاب کنید. بعد پنجره ای با عنوان Disk Cleanup باز می شود.

در این مرحله باید کمی صبر کنید که تمام فایل های درون درایو Scan ،C شوند و Calculating به پایان برسد. حال پنجره ای با عنوان  (:Disk Cleanup for (C باز می شود. در قسمت File to Delete هر پوشه و فایلی را که نمی خواهید را انتخاب کنید.

این فایل ها، فایل هایی هستند مانند کوکی ها و Cache های مرورگر و یا برخی از error ها. شما می توانید فایل ها را با توجه به نیازتان انتخاب کنید و سپس روی گزینه Ok کلیک کنید. سپس در پنجره ای از شما سوال می شود که آیا مطمئن هستید و می خواهید فایل ها را حذف کنید (...Are you sure you want to) ؟ اگر مطمئنید روی گزینه Delete کلیک کنید و در غیر این صورت Cancel را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه Delete پنجره ای باز می شود، باید صبر کنید که فایل های اضافی حذف و Disk Cleanup Drive C پایان یابد.

حال فقط فایل های اضافی drive C حذف شد. شما باید این عملیات را برای تمام درایو های خود انجام دهید تا کامپیوتر شما کاملا خالی از فایل های اضافی شود.