در گیم میکر برای ساخت یک بازی، نیاز به متغیر هایی داریم. بعضی از متغیر ها از پیش در گیم میکر آماده شده اند. مانند speed که برای سرعت و direction که برای object است. و بعضی از متغیر ها را هم باید خود درست کنیم که این متغیر ها به چند دسته تقسیم می شوند.

متغیر هایی که ما در گیم میکر می سازیم به 3 دسته تقسیم می شوند.

  1. متغیر های عادی (Instance variable)

متغیر های عادی همان متغیر هایی هستند که در خود object و در رویداد create ساخته می شوند. توجه کنید که این متغیر ها را در هر رویدادی می توان ساخت اما معمولا در رویداد create ساخته می شوند.

متغیر های عادی فقط در خود object قایل استفاده هستند. مگر اینکه به صورت زیر و با ذکر نام آبجکتی که متغیر در آن ساخته شده است.

name_obj.var

در مثال بالا name_obj نام آبکتی است که متغیر var در آن ساخته شده است.

       2. متغیر های محلی (Local variable)

این متغیر ها را در هر رویدادی می توان تنظیم کرد و فقط در همان رویداد قابل استفاده هستند. توجه کنید نام این متغیر ها نباید با نام متغیر ها ساده یکی باشد. در این صورت Error ایجاد نمی شود ولی در مقدار دهی متغیر ها دچار مشکل می شوید.

این متغیر ها را می توان هنگام ساخت مقدار دهی کرد. البته مقدار دهی بعد ساخت هم مشکلی ندارد. متغیر های محلی را باید با دستور var ایجاد کرد.

var variable01 = 10;
var variable01, variable03;
variable02 = 4 ;
variable03 = 5;

این متغیر ها را چند تایی هم می توان ساخت.

var variable1, variable2, variable3 ...

در مثال بالا Variable1 و Variable2 و Variable3 متغیر هایی جداگانه هستند.

       3. متغیر های جهانی (Global variable)

این متغیر ها هم مانند متغیر های محلی، در هر رویدادی قابل ساخت هستند. اما بر خلاف متغیر های محلی در هر رویداد و در هر object دیگری قابل استفاده هستند. این متغیر ها را به دو روش می توان ساخت. روش اول استفاده از constant [متغیر ثابت (دائمی) ] global است. این constant مشخص می کند که این متغیر، یک متغیر جهانی است و ممکن است در هر جایی ساخته شده باشد. برای استفاده از این متغیر ها و یا ساخت آنها باید به صورت زیر از عمل کنیم.

global.var=4;

در کد بالا var یک متغیر جهانی است.

روش دوم اعلان یک متغیر با دستور globalvar است. در این روش مانند روش بالا می توانید متغیر را در هر رویدادی ساخت. به صورت زیر:

globalvar var;

در مثال بالا var یک متغیر جهانی است و هر جا از می توان از آن استفاده کرد. بدون هیچ constant یا چیز دیگری.

 توجه کنید نام این متغیر ها نباید با نام متغیر ها ساده یکی باشد. این متغیر ها را هم نمی توان هنگام ساخت مقدار دهی کرد و باید بعد از ساخت مقدار دهی شوند.

globalvar var01 var02 var03;
var01=1;
var02=2;
var03=3;

در مثال بالا var01 و var02 و var03 متغیر هایی جداگانه هستند.

توجه کنید که در گیم میکر متغیر های دیگری هم وجود دارند که به آنها متغیر های ثابت یا constant می گویند. constant ها مانند متغیر های جهانی هستند و از آنها در همه جا می توان استفاده کرد. از constant ها بیشتر برای تعیین شرکت سازنده یا کمپانی، نام بازی، ورژن بازی در خروجی و پلتفرم های مختلف، و حتی برای نگه داشتن توابع استفاده می شود. برای مثال یک بازی دارای دو خروجی آندروید و ویندوز است. متغیر مربوط به ورژن بازی را می توان در constant ها ساخت و در هر خروجی از متغیر مربوط به همان پلتفرم استفاده کرد.

constant ها خود مبحث جدایی هستند که در آموزشی دیگر به آنها می پردازیم.