در گیم میکر چند حلقه تکرار وجود دارد. حاقه هایی مانند while و یا حلقه تکرار for. حلقه های تکرار for و while نیاز به متغیر و شرط گذاری دارند. اما شاید ما بخواهیم فقط با یک دستور ساده کد مورد نظرمان را به تعداد مورد نظرمان تکرار کنیم. برای این کار دستوری ساده ولی کاربری به کمک مان می آید. دستور repeat.

کار با این دستور اینگونه است:

repeat(x)
{
statement;
}
repeat(تعداد تکرار)
{
مجموعه دستورات;
}

این دستور از ما یک ورودی میگیرد. ما در این ورودی باید تعداد بار تکراری را که می خواهیم کد های مورد نظرمان تکرار شود را بنویسیم. برای مثال:

repeat(10)
{
instance_create(x, y, obj_Enemy);
}

در مثال بالا 10 بار آبجکت obj_Enemy ساخته می شود. شما با این دستور کار های زیادی می توانید انجام دهید. برای مثال:

repeat(10)
{
var = instance_create(x, y, obj_Bullet);
var.direction+=10;
}

در مثال بالا با دستور repeat ما 10 بار obj_Bullet را ساخته ایم و به هر یک از آبجکت هایی که ساخته می شود، زاویه ای متفاوت داده ایم.