براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای (سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه) کپی برداری از همه سایت ها و وبلاگ ها ممنوع بوده و کپی بردار جریمه نقدی و یا به حبس محکوم می شود.

طبق این قانون هر گونه کپی برداری از مطالب این وبسایت، بدون ذکر منبع مجاز نیست.

متن مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم اینترنتی (سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه):

هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را بِرُباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

منبع: پلیس فَتا

___________________________

            آدرس صفحه